Här är alla deltagande klasser intelligenta gissningar

 

MINUTER SKOLA
8,25 Kesberg 6
8,3 Hol 3-4
9,4 Nårunga 1-3
10 Fridhem 5
11,3 Lena 6
11,53 Nårunga 5
12 Vårberg 3
12,1 Lena 5
13,02 Kesberg 5
13,43 Fridhem 6
14 Vårberg 6
14,43 Fridhem 4
15 Vårberg 4
15 Vårberg 3
15,3 Nårunga 4
17 Asklanda 5-6
18 Vårberg 5
18 Lena 3
18,7 Kesberg 4
22 Nårunga 6
37,04 Hol 5-6