Programmering   

 

Under våren 2018 kommer Tänknikhuset att erbjuda programmering (enligt Lgr 11 reviderad).

NY kursplanen i teknik här

Årskurs 1-3

År 1, 3 timmar
Helklass: Hur fungerar en dator/robot. Programmering av Beebot ”hitta vägen”, röja hinder, och närmast linjen. Lär dig köra på en spelplan. Leka ” styra en robot.
Små grupper befästa hur man programmerar en Beebot. Klassen har 6 robotar i en vecka

År 2 , 3 timmar
Helklass: Repetition av programmera Beebot. Mer avancerade banor, färre valmöjligheter. Smågrupper programmera robotar på nätet, till exempel Lightbot och liknande program.
Klassen har tillgång till 6 robotar i en vecka

År 3, 3 timmar
Helklass: Bluebot, styr roboten med hjälp av en Ipad eller telefon via bluetooth. Visa och börja i helklass med smartboard eller datakanon                                    .
Smågrupper olika uppdrag/banor som ska lösas. Klassen har tillgång till 6 robotar i en vecka.

Årskurs 4-6

År 4, 5 timmar.
Helklass: Bygga/uppfinna industrirobotar av Beebots tillsammans i Tänknikhuset under en halv skoldag.
Smågrupper: Börja arbeta med One Hour Code enkla koduppgifter på nätet till exempel Angry birds , Lightbot eller Bit by Bit.

År 5, 5 timmar
Helklass: Introduktion av programmeringsverktyget Scratch för programmering av animerad film.
Små grupper: Fortsatt programmering av film med hjälp av Scratch. Bygga och programmera Lego-modeller i Tänknikhusets programmeringsrum eller på den egna skolan. Lego WeDo introduceras, Tänknikhuset kan hjälpa till

År 6, 5 timmar
Helklass
Små grupper/halv klass:
Fortsatt programmering i Scratch. Programmering av enkla spel. Gruppstorlek kan variera på grund av antal datorer. Lego WeDo projekt. Klassen har tillgång till 10 stycken WeDo lådor i en vecka. Bygga och programmera Lego-modeller i Tänknikhusets programmeringsrum eller på den egna skolan

Tänknikhuset letar samarbetspartners för programmering bland företagen i Vårgårda kommun.
Under hösten 2016 ställde Gustavsberg upp hjälpte till med en matematik/programmeringsuppgift för alla elever i årskurs 1-6.
Under företagsdagarna i åk 6 visar en programmerare på Gustavsberg robotar och hur de programmeras.

Årskurs 7-9 18 timmar

Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering. Här används bland annat Lego We Do2.0 tillsammans med Bluebots för att bygga en fungerande industrirobot. Större projekt under 5-10 veckor. Micro:bit kommer också att användas.

Sammanställt av

Pierre Jamot, Tänknikhuset

 

Lär dig blockprogrammera 
med Scratch hos scratch.mit.edu  
eller Code på Code.org

Programmera en robot KUL!!  

Gammalt klipp medprogrammerbart,  sladdstyrt Lego