Programmering   

 

NY kursplanen i teknik här

Årskurs 1-3

År 1, 3 timmar
Helklass: Hur fungerar en dator/robot. Programmering av Beebot ”hitta vägen”, röja hinder, och närmast linjen. Lär dig köra på en spelplan. Leka ” styra en robot.
Små grupper befästa hur man programmerar en Beebot. Klassen har 6-12 robotar i en vecka

År 2 , 3 timmar
Helklass: Repetition av programmera Beebot. Mer avancerade banor, färre valmöjligheter.
Smågrupper
programmera robotar på nätet, till exempel Lightbot och liknande program.
Klassen har tillgång till 6-12 robotar i en vecka

År 3, 3 timmar
Helklass: Bluebot, styr roboten med hjälp av en Ipad eller telefon via bluetooth.                                   .
Smågrupper olika uppdrag/banor som ska lösas. Klassen har tillgång till 6-12 robotar i en vecka.

Årskurs 4-6

År 4, 5 timmar.
Helklass: Bygga/uppfinna industrirobotar av Beebots tillsammans i Tänknikhuset under en halv skoldag.
Smågrupper: Börja arbeta med One Hour Code enkla koduppgifter på nätet till exempel Angry birds , Lightbot eller Bit by Bit.

År 5, 5 timmar
Helklass: Introduktion av programmeringsverktyget Scratch för programmering av animerad film.
Små grupper: Fortsatt programmering av film med hjälp av Scratch.
Bygga och programmera Lego-modeller. Lego WeDo introduceras,

År 6, 5 timmar
 Fortsatt programmering i Scratch. Programmering av enkla spel.Scratchtävling
.Lego WeDo projekt. Klassen har tillgång till 13 stycken WeDo lådor i en vecka

Årskurs 7-9 18 timmar

Årskurs 7. Grundläggande blockprogrammering med hjälp av Lego Mindstorm.

Årskurs 8  Veoneer Academy Legoprogrammering  självstyrande legorobotar tillsammans med Veoneer AB .Lego Mindstorm

Årskurs 9  På månen. Programmera en legorobot som kan genomföra egna uppdrag på månen. Lego Mindstorm

Sammanställt av

Pierre Jamot, Tänknikhuset

 

Lär dig blockprogrammera 
med Scratch hos scratch.mit.edu  
eller Code på Code.org

Programmera en robot KUL!!  

Gammalt klipp medprogrammerbart,  sladdstyrt Lego