Religion


 

Nästan nio av tio irländare är katoliker. Övriga kristna är främst protestanter (till exempel anglikaner, presbyterianer eller metodister). Kyrkornas organisationer splittrades inte när Irland delades utan är gemensamma för republiken och Nordirland. Därför har till exempel den katolske ärkebiskopen för hela Irland sitt säte i staden Armagh i Nordirland. Det finns även muslimska och judiska minoriteter

 

Katolska kyrkan har stort inflytande över sina församlingar och har varit och är en stark konservativ kraft i samhället. Preventivmedel var förbjudna fram till 1978 och utomäktenskapliga barn fick fram till 1988 inte ärva. Men det har skett en snabb omvandling av samhället och kyrkans makt har minskat. Det är främst i de större städerna som förändringarna märks. Det är även stora skillnader mellan generationerna. 1993 hävde upphävdes - mot kyrkans vilja - kriminaliseringen av homosexualitet samt recepttvånget på kondomer (ett beslut som i hög grad togs pga av kampen mot aids). 1995 röstade en knapp majoritet av irländarna för att upphäva förbudet mot skilsmässor. För att få skilsmässa måste parterna ha levt åtskilda i minst fyra år. Numera föds en tredjedel av alla barn utanför äktenskapet. Det är också allt färre som söker in till prästutbildningarna.
Kyrkan har börjat engagera sig allt mer på att hjälpa de som inte fått ta del av det ökande välståndet.

Irland har Europas strängaste abortlagstiftning. Sedan 1983 är abortförbudet inskrivet i lagen. Fem folkomröstningar har hållits i abortfrågan 1982-2002. Efter en omröstning 1992 är det dock inte förbjudet för irländska kvinnor att resa utomlands för att göra abort. Det blev även tillåtet att informera om ingreppet. Högsta domstolen slog senare fast att abort kan tillåtas vid risk för självmord, men 2002 fick irländarna rösta om ingreppet skulle förbjudas även då. En knapp majoritet röstade dock nej till en skärpning av abortförbudet. Varje år reser ca 7 000 kvinnor utomlands för att göra abort.

 

Vad är det för skillnad på katoliker och protestanter?’


För protestanter är Bibeln den högsta auktoriteten.

Den katolska trosläran grundar sig på både Bibeln och kyrkans tradition. För katolikerna står ofta katolska kyrkan och dess traditioner över Bibeln.

Det finns stora skillnader inom protestantismen. Inom romersk-katolska kyrkan finns det också variationer, men den är mer enhetlig eftersom alla romersk-katolska kyrkor står under ledning av påven i Rom.

 

Kristi församling, sakramenten och prästerskapet


Protestanter ser alla levande kristna över hela jorden som delar av Kristi kropp och Kristi församling (kyrka) oavsett vilket samfund man tillhör.

Katoliker anser att den romersk-katolska kyrkan är Kristi kropp här på jorden med centrum i Rom.

Katolska kyrkan lär ut att endast katolska kyrkan är den ”riktiga” kyrkan, som kan erbjuda ”fullhet” åt en kristen. Detta därför att katolska kyrkan har sju sakrament. Den katolska kyrkans sakrament är heliga handlingar, som man anser instiftats av Kristus och givits åt kyrkan. Sakramenten är: Dop, konfirmation, nattvard, bikt, de sjukas smörjelse, ämbetsvigning (t.ex. när man blir präst) och äktenskapet. Protestantiska kyrkor (t.ex. Svenska kyrkan) har bara två sakrament: Dop och nattvard. Detta är orsaken till att den katolska kyrkan inte anser att den protestantiska kyrkan är en ”riktig” kyrka.

 

För katoliker har sakramenten en central ställning och prästens auktoritet är en viktig princip i katolska kyrkan. Katoliker anser att prästerskapet förmedlar Guds nåd genom sakramenten. Endast män tillåts att vara präster.

Protestanter pekar på att Jesu död har öppnat vägen för varje troende att närma sig Gud direkt. Varje troende tar emot nåden genom tro.
Påven
Katolska kyrkan hävdar att biskopen i Rom (dvs påven) är Petrus efterträdare och Kristi ställföreträdare på jorden. Läran om påven är bland det viktigaste inom katolska kyrkan. Påven anses vara den ofelbare uttolkaren av uppenbarelsen. 

Protestanter lär ut att endast Gud är ofelbar och erkänner inte påvens överhöghet. Den katolska uppfattningen att påven skulle vara ofelbar förkastas av protestanter som anser att alla människor är syndare med fel och brister.

Katoliker använder sig av bikt (en del av botens sakrament), vidare tror de på skärselden. Katolska kyrkan lär ut att vi inte med säkerhet kan veta om vi kommer till himlen. 

 

Bikten heter egentligen "försoningens sakrament". Det är detta som sker: Syndaren som ångrar sig ber Gud om förlåtelse, bekänner (=biktar) sina synder för en präst och får "avlösning/absolution" (ungefär som förlåtelse). Därefter förrättar han den ålagda boten; oftast några böner.

 

FRÅGA 4:

Hur länge måste parterna (man och fru) leva åtskilda innan de kan få genomgå skilsmässa i Irland?

 

FRÅGA 5:

Under vems ledning står alla katolska kyrkor?

 

FRÅGA 6:

Den katolska kyrkan har 7 sakrament, medan den protestantiska bara har två. 
Ett av de 7 är ”bikten”. Förklara kort vad ”bikt” innebär?

 

                                                                                                                                                                                                                                   Tillbaka