Om Irland

 

Allmänt

 

Statsskick:                  Republik

Antal invånare:                 4000 000

Huvudstad:                  Dublin med 1 123 000 invånare

Yta:                            70 283 kvadratkilometer

Folkgrupper:                 Irländare 95%, engelsmän 1,4%, nordirländare 1,0%, övriga 2,6%

Språk                          Engelska och iriska är officiella språk

Religion                       Katolicism; minoritet av protestanter

Näringsliv                    Högteknologisk industri (bl.a. datorer), livsmedelsindustri, bryggerinäring (bl.a. Guinessöl),

                                   metall och verkstadsindustri, turism

Största

handelspartners                  Storbritannien, andra EU-länder, USA

 

 

Viktiga årtal

400-talet 

Irland kristnas

1170 

England inleder sin erövring av ön

1801 

Irland införlivas med Storbritannien

1916 

påskupproret

1921-22 

inbördeskrig

1922 

ön delas

1949 

Irland självständigt

1973 

medlemskap i EG

1985 

brittisk-irländskt avtal om Nordirland

1998 

fredsavtal sluts om Nordirland

 

Turism

Turismen spelar en viktig roll i landets ekonomi. Förutom Dublin är det främst de västra delarna av landet som lockar. Här finns en vacker kust, delvis med dramatiska klippor, delvis med fina sandstränder. Staden Killarney är ett turistcentrum, västkusten kring staden Galway ett annat.

Även resten av landet, med idylliska landskap och slingrande vägar, lockar allt fler besökare. Små pensionat (med bed and breakfast) finns i minsta by. Varje år besöks Irland av knappt 7 miljoner turister.

 

Kommunikationer

Vägnätet är av låg kvalitet jämfört med de flesta andra EU-länder. EU-bidrag har dock använts till att bygga moderna vägar mellan de större tätorterna. Flera nya motorvägar ska byggas mellan Dublin och de större städerna fram till 2010.

Tågtrafik finns mellan Dublin och de större städerna. Men järnvägarna är slitna och trafiken långsam. Nya satsningar på tågtrafiken presenterades 2005. En ny spårvagnslinje invigdes i Dublinområdet 2004.

Sjöfarten bedrivs främst som kusttrafik, men förbindelserna med Storbritannien är goda. De viktigaste hamnarna är Dublin, Shannon och Cork. Floden Shannon är segelbar i 24 mil. Internationella flygplatser finns i Dublin, Cork, Limerick (Shannon) och Knock (Horan International). Det nationella flygbolaget Aer Lingus flyger såväl inrikes- som utrikestrafik. Det irländska lågprisbolaget Ryanair flyger bland annat på Storbritannien, Sverige, Tyskland och Italien.

 

Arbetsmarknad

Bristen på arbete tvingade under lång tid många irländare att emigrera. Så sent som 1993 saknade nästan var femte irländare arbete. I takt med att ekonomin förbättrades ökade antalet arbetstillfällen snabbt. I flera branscher uppstod brist på utbildad arbetskraft, och regeringen lättade på reglerna för arbetskraftsinvandring. När konjunkturerna åter försämrades steg arbetslösheten på nytt och låg 2003 på nästan fem procent.  

De viktigaste inhemska industrisektorerna är livsmedels- och bryggerinäringen (med Irlands kanske mest kända exportprodukt, Guinness-ölet från Dublin) samt metall- och verkstadsindustrin. Den snabbaste tillväxten har skett inom elektronik-, data- och läkemedelsbranscherna. I början av 2000-talet var drygt en fjärdedel av arbetskraften sysselsatt inom industrin.

Jordbruk och fiske

Även om antalet sysselsatta inom jordbruket mer än halverats sedan början av 1980-talet spelar jordbruket en större roll här än i de flesta andra västeuropeiska länder. Cirka sju procent av arbetskraften var 2002 sysselsatta inom jordbruk, skogsbruk och fiske.

 

 

Naturtillgångar och energi

Irland har stora tillgångar av zink, och tre stora zinkgruvor finns på ön. Det finns även fyndigheter av guld, gips, kalksten och dolomit.

 

 

Fråga 1: Vilka är Irlands viktigaste naturtillgångar?

 

Fråga 2: Hur många turistbesök har Irland varje år?

 

Fråga 3: Vilka är Irlands 3 viktigaste hamnar?

 

 

 

 Tillbaka