Karta Över Irland.

 


Vi har tagit bort några geografiska namn och ersatt dem med bokstäver och siffror. 
Sätt rätt namn jämte rätt bokstav eller siffra på svarslappen

 

E, kan vara svårt att hitta på en karta. 
Det ligger ett Marinmuseum och ett 
Planetarium i den här byn. De skjuter 
också upp raketer härifrån.

Namnet på byn börjar med ett G

Tillbaka