Lite om Irlands historia


 • 8000 f Kr befolkades Irland av jägar- och samlarfolk.
 • Under 800-talet plundrar och koloniserar vikingar landet.
 • 1500-talet präglas av strider mellan protestantiska kungar och katolska stormän.
 • England tar makten över Irland i början av 1600-talet.
 • Många uppror mot engelsmännen.
 • I mitten av 1800-talet drabbas landet av hungersnöd. Potatispesten härjar. 
  Väldigt många emigrerar till Amerika.
 • 1870 börjar irländarnas kamp för självstyre - home rule.
 • 1919 bildas Irish Republican Army. Gerillakrig startas mot engelsmännen.
 • 1921 delas Irland.
 • 1922 blir det inbördeskrig.
 • 1949 lämnar Irland det brittiska samväldet.
 • 1973 går Irland med i EG (nuvarande EU)
 • 1990-talet görs stora ansträngningar för att äntligen få fred på Nordirland.

 

Historia

En översikt av Irlands historia

Den irländska ön har varit befolkad i mer än 9000 år och Irlands historia är fylld av invasioner och krig. Kelter startar upp den egentliga irländska historien med sin ankomst på 500-talet f.Kr. Irlands skyddshelgon S:t Patrick kom till ön 432 e.Kr. och kristnade hela landet. Han använde ett treklöver för att förklara den kristna treenigheten och växten är sedan dess en symbol för Irland. Officiell symbol för landet är harpan. Den 17e mars varje år firas minnet av missionen med S:t Patrick´s Day, som också är landets nationaldag. Från år 795 utsattes Irland för ständiga attacker av vikingar. Samma normander som invaderade England 1066 fortsatte även till Irland och ön hamnade därmed under engelskt styre.

Irlands moderna historia präglas i stor utsträckning av förhållandet till Storbritannien. Målet har varit självstyre-att bli ett eget land. Mot slutet av 1800-talet blir kampen starkare efter den svåra hungerkatastrofen. Denna medförde omfattande emigration (utvandring) – främst till USA. År 1921 bildas den Irländska fristaten. Nordirland förblev en del av det brittiska riket. Irland lämnade 1949 det brittiska samväldet och blev republik. Genom inträdet i EG 1973 minskade Irlands stora ekonomiska beroende av Storbritannien. Nordirland spelar en stor roll i förhållandet till Storbritannien. Bred samsyn har uppnåtts genom fredsavtalet om Nordirland från 1998.

 

FRÅGA 7: Vem var S:t Patrick?

 

FRÅGA 8: Vilken växt är Irlands symbol och vad symboliserar den?

 

FRÅGA 9: I slutet av 1800-talet emigrerade många irländare. Varför


FRÅGA 10: År 1921 och år 1949 är viktiga år i Irlands historia. Vad händer dessa år?

 

 Tillbaka