Brian Boru    

Biran shifted in his saddle. The Vikings were fighting the people of Ireland and Brian had spent many hours in battle.
 He was exhausted - but he was determined not to show it. He was a warrior, from the tribe of Dal Cais, and a son of Cennetig who had once been King of Munster.
 Brian was still a boy, with a short spear in his grubby hand. His older brother, Mahon, had succeeded Cenneting as King. But in his heart, Brian held a secret: Eimer the fortune-teller had told him that one day he would be Ireland´s greatest King.

Tryck här för att lyssna

Brian satte sig bekvämare i sadeln. Vikingarna slogs mot det irländska folket och Brian hade tillbringat många timmar i krig.
 Han var helt slutkörd, men han var fast besluten om att inte visa det. Han var en krigare från stammen Dal Cais, och son till Cennetig, en gång kung av Munster.
 Brian var fortfarande en pojke med ett kort spjut i sina smutsiga händer. Hans äldre bror, Mahon, hade tagit över tronen efter deras far. Men i sitt hjärta hade Brian en hemlighet. Eimer, spåmannen, hade sagt till honom att en dag skulle han bli Irlands största kung.


Läs hela här